Följ DEFA AB Sverige

Nya studier avslöjar: Kallstarter av bilar är ett allvarligt miljöhot

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 14:10 CET

Kallstarter av bilar är ett allvarligt miljöhot

En bil kan släppa ut lika mycket miljöskadliga utsläpp under de första 30 sekunderna efter en kallstart, som den gör under 50 mils körning, slår en ny amerikansk studie fast. Den mest effektiva åtgärden för att minska utsläppen från dagens fossila bilpark är därför att undvika kallstarter.

För att kartlägga de faktiska utsläppen från biltrafiken har ett forskarteam från Berkeley, Carnegie Mellon, University of California och MIT i USA genomfört ett grundligt test av 25 bensindrivna bilar, inklusive hybrider. Den viktigaste slutsatsen är att nästan alla utsläpp från bilar kom direkt efter start, när motorn var kall.

- Det viktigaste med studien är att den visar på en enkel lösning på ett stort miljöproblem – nämligen hur vi ska klara att sänka de miljöskadliga utsläppen från bensin- och dieseldrivna bilar. Dessa bilar utgör den största delen av den svenska bilparken idag – och många år framöver. Vi kan enkelt reducera utsläppen om fler startar bilfärden i en elektriskt förvärmd bil. Vi efterlyser ett större politiskt engagemang för åtgärder som kan minska utsläppen från den existerande bilparken säger Erik Larsson, Försäljnings- & marknadsdirektör på DEFA.

VTT (den finska statens forskningscentral), genomförde under 2015 en studie som visade att användande av ett elektriskt bilvärmesystem kan reducera utsläppen från en modern personbil med upp till 71 % under de första 20 minuternas bilkörning under kalla förhållanden och reducera bränsleförbrukningen med upp till 32 % de första 5 minuterna.

Samtidigt konstaterar VTI:s (Statens väg- och transportforskningsinstitut) rapport «Ekonomisk och energieffektiv användning av motorvärmare» att användande av elektrisk motorvärmare kan ge betydliga miljövinster.

- Förutom negativ inverkan på klimatet, leder dålig luftkvalitet till sjukdom och i värsta fall dödsfall, särskilt i storstäderna. På DEFA jobbar vi dagligen med att utveckla konkreta lösningar för att lösa miljöproblemen. Ett elektriskt bilvärmesystem som säkerställer att bilen är varm och batteriet är fulladdat när den startas, ger kraftiga utsläppsminskningar.

Både Energimyndigheten, Statens väg- och transportforskningsinstitut(VTI), Gröna bilister och motormännen rekommenderar användning av elektrisk bilvärme för att reducera utsläppen. Vi ber den svenska bilindustrins branschfolk och politiker att lyssna till de amerikanska forskarna och tillsammans med oss bidra till att minska antalet kallstarter i Sverige, säger Larsson.

Källor:

Läs mer om rapporten här: http://www.greencarcongress.com/2016/08/20180622-coldstart.html

VTT-rapporten: http://www.defa.com/no/corporate/environment/

VTI-rapporten: https://www.vti.se/sv/Publikationer/Publikation/ekonomisk-och-energieffektiv-anvandning-av-motorva_911224

För vidare information eller kommentarer, kontakta:

Erik Larsson, Marknads- & försäljningsdirektör (Sverige)
Telefon: 010-498 38 10
Mail: erik.larsson@defa.com

Unni Amundsen, Marketing Manager
Telefon: +4697063991
Mail: unni.amundsen@defa.com

Emma Haraldsson, Marknadskoordinator (Sverige)
Telefon: 010-498 38 21
Mail: emma.haraldsson@defa.com

DEFA AS

DEFA är ett norskt företag med långa traditioner. Redan från starten 1946 har vi fokuserat på innovativa lösningar och produkter av hög kvalitet.
DEFA utvecklar och tillverkar fordonslarm, sök- och spårsystem för fordon, lastbilar, motorcyklar, båtar, bygg- och anläggningsmaskiner, samt elektriska laddning- och förvärmningssystem. DEFA driver även med fjärrstyrda lösningar för förvärmning, elektricitet, kamera och larm hus och hem som har ca 20.000 användare i fräsmt Norge.